Utomhus

8 belysningsprojekt

Linköping

Plats: Järnvägsparken, Linköping.
Beställare: Linköpings kommun.
Ljusdesigner: Tekniska Verken.
Elkonsult: Tekniska Verken.
Byggnation: Tekniska Verken och SRD.
Ljusprogrammerare: Lightxpose.
Kontakt ateljé Lyktan: Robert Pettersson

Park. Halo Stolpe.

Park. Halo Stolpe och Lina.

Park. Halo Stolpe. Armaturerna är specialutrustade med RGB-system för individuell styrning.


Minneslund

Plats: Överluleå kyrka, Boden.
Beställare: Svenska kyrkan.
Gestaltning: HRG Ingenjörsbyrå.
Ljusdesigner: Nordprojektering.
Elkonsult: Nordprojektering.
Elinstallatör: Elkedjan FREAB.
Kontakt ateljé Lyktan: Johan Jansson

Minneslund. Tall Pollare.

Minnessten. BEGA spotlight.

Park. Bianca Stolpe.


Stockholm

Plats: Kungsholmen, Stockholm.
Beställare: Stockholm Stad Trafikkontoret.
Elinstallatör: Infratek.
Kontakt ateljé Lyktan: Kenny Nylund

Stadsgata. Stockholm Lina.

Stadsgata. Stockholm Lina.

Stadsgata. Stockholm Lina.


Kokpunkten Water Park

Plats: Västerås.
Beställare: Västerås Stad.
Landskapsarkitekt: Mälark AB.
Koncept och Produktion: PEAB.
Kontakt ateljé Lyktan: Johan Jansson

Gång- och cykelväg. Linx Stolpe.

Gång- och cykelväg. Linx Stolpe.

Gång- och cykelväg. Linx Stolpe.


Fristadstorget

Plats: Eskilstuna.
Landskapsarkitekt: Stadsbyggnadsförvaltningen Eskilstuna kommun.
Ljusdesign: ÅF Lighting, designchef Kai Piippo.
Projektering/Elkonsult: Ramböll Eskilstuna.
Kontakt ateljé Lyktan: Kenny Nylund

Torg. Specialarmatur, Ateljén.

Torg. Specialarmatur, Ateljén.

Specialarmatur, Ateljén.


Hedenbron

Plats: Boden, Luleälven.
Beställare: Fortifikationsverket i Boden.
Ljusdesigner: Designat Ljus Europa.
Elinstallatör: J&B Elinstallationer.
Kontakt ateljé Lyktan: Johan Jansson

Gång-och cykelbro. BEGA spotlight.

Gång- och cykelväg. BEGA spotlight.

BEGA spotlight.


Södra hamnen

Plats: Luleå.
Beställare: Luleå kommun.
Arkitekt: Tema Landskapsarkitekter.
Ljusdesigner: Designat Ljus.
Elkonsult: WSP Systems.
Elinstallatör: Elbyrån Bertgren & Co.
Kontakt ateljé Lyktan: Johan Jansson

Bostadsområde. BEGA pollare och spotlight.

Bostadsområde. BEGA pollare.

Bostadsområde. BEGA pollare.


Kristinebergs slottspark

Plats: Kungsholmen, Stockholm.
Beställare: Stockholm Stad Exploateringskontoret.
Landskapsarkitekt: Nivå Landskapsarkitektur.
Ljusdesigner: Black Ljusdesign.
Elinstallatör: Fortum.
Elprojektör: Alteko.
Kontakt ateljé Lyktan: Kenny Nylund

Park. BEGA stolpe och spotlight.

Park. BEGA stolpe.

Park. BEGA stolpe och spotlight.

Bianca
Halo
Linx
Stockholm
Tall

Not

Ateljén är ateljé Lyktans avdelning för specialarmaturer.
ateljé Lyktan är exklusiv återförsäljare av BEGA-armaturer i Sverige.

För de senaste nyheterna.