LTS Lighting

Finns ej.

Ledade robotar och maskiner har tagit över många av uppgifterna i produktionsanläggningen i Tettnang men fortfarande är de över 150 medarbetarna den viktigaste tillgången i det cirka 19 000 kvadratmeter stora produktions- och lagringsområdet. Här utförs all form av utveckling, tillverkning och distribution vilket inte bara bidrar till hållbarhet utan det ger också LTS flexibilitet att tillgodose mycket komplexa kundförfrågningar.

Med många års erfarenhet och stor styrka inom innovation, arbetar LTS kontinuerligt med sina produkter och processer för att ständigt kunna erbjuda dynamiska och perfekta lösningar.

This website uses cookies. By using our website you agree to our Cookie Policy.