Vår gedigna belysningskunskap tillsammans med 90 års erfarenhet och innovativ blick framåt, gör att vi nu kan ge belysningsarmaturer en andra chans. Vår lösning på detta heter Second Life.

Behåll befintliga armaturer

Förnyad modern
ljusteknik

Låt oss uppgradera era existerande belysningsarmaturer. Den yttre ramen och de flesta komponenterna bevaras, men innanmätet fylls med ny teknik anpassad till dagens höga krav inom ljusteknik.

Modern ljuskälla

Minskad
energiförbrukning

Genom att uppgradera äldre belysningsarmaturer får ni flera fördelar som exempelvis minskad energiförbrukning, bättre ljuskvalité och armaturer med förlängd livslängd.

Styrsystem

Upp till 80%
energibesparing

Med hjälp av närvarostyrning kan ni reducera er energiförbrukning ytterligare. Armaturer med Organic Response kan ge en besparing på upp till 80% jämfört med ON/OFF på samma ljuskälla.

Uppgradering av belysningsarmaturer med hjälp av utbyteskit.

Redan år 2015 utvecklade vi en LED-ersättningssats för en av våra utomhusarmaturer med metallhalogen ljuskälla, vilket gav våra kunder möjlighet att enkelt uppgradera sin anläggning med ny teknik. Nu kan vi erbjuda utbyteskit som tillverkas efter er specifika belysningsanläggning och ert nya behov.

Besparingar baserat på genomfört återbruksprojekt

10 års beräkningsperiod

Driftbesparing

Total besparing på räknexempel

−0%−0%

Installerad systemeffekt

Watt

134 190

340 100

Energiförbrukning

kWh

370 364

938 676

Driftkostnad

SEK

740 729

1 877 352

Klimatbesparing

Totalt minskat klimatavtryck (CO2 EQ GWP)

−0 ton

-50 ton

Minskat klimatavtryck (drift)

-4,9 ton

Minskat klimatavtryck (råvara)

1,4 ton

Återbrukat material